sreda, 27. oktober 2010

Roy LICHTENSTEIN: Crying Girl


Roy Lichtenstein: Crying Girl; enamel on steel, 116.8 x 116.8 cm, 1964

Roy Lichtenstein (Youtube)
Roy Lichtenstein (Lichtenstein Foundation)
Roy Lichtenstein (Wikipedia)
Roy Lichtenstein (Artcyclopedia)

Ni komentarjev:

Objavite komentar