četrtek, 03. november 2011

Sanford ROTH: James Dean


Sanford Roth: James Dean, 1955

Sanford Roth  (Wikipedia)

Ni komentarjev:

Objavite komentar